PER-FORMATE ´X ACCIÓ , 10.-16.07.2010

2ª EDICIÓ 2010, Tarragona, Spain